Ajudamsele.webnode.es


Le Chatelier

 

Factors que influeixen en l'equilibri

 

-Concentració

Si s'augmenta la concentració de reactius, la reacció es desplaça a la dreta.

Si es disminueix el nombre de reactius la reacció es desplaça cap a l'esquerra.

 

-Temperatura

En una reacció exotèrmica(H<0) on s'hi augmenta la T la reacció es desplaça cap a la dreta

En una reacció endotèrmica(H>0) on s'augmenta la T la reacció es desplaça cap a l'esquerra

 

-Pressió

 

n>0   +P    la reacció es desplaça cap a l'esquerra

 

n=0   +P    la reacció no es modifica

 

n<0   +P    la reacció es desplaça cap a la dreta