Ajudamsele.webnode.es


Mates

En una funció per trams si la substitució dona resultat negatiu es canvien tots els signes del tram