Ajudamsele.webnode.es


Grau de dissociació

                                 N2O4      <>    2 NO2

Inici                               c                0

Equilibri 1 mol              1-#              2#

Equilibri # mols          c·(1-#)          2c#