Ajudamsele.webnode.es


Química

Pàgina d'en Fèlix: www.xtec.cat/~fferna52/

 

Indicacions sobre formulació: www.gencat.cat/diue/doc_un/pau_quim2.pdf

 

Model prova A: www.gencat.cat/diue/doc_un/pau_quim3.pdf

 

Model prova B: www.gencat.cat/diue/doc_un/pau_quim4.pdf

 

Recomano: yenka.softonic.com/universaldownloader-launch chemix.softonic.com/descargar

 

 

Aspectes a tenir en compte:

 

Electronegativitat: Tendència/capacitat d'un àtom per a atraure electrons

 

Potencial d'ionització: energia necessària per arrencar un electró d'un àtom

 

Equació d'estat ideal dels gasos: p·v=n·r·t