Ajudamsele.webnode.es


Velocitat i equilibri

 

Factors que regulen la velocitat d'uan reacció

 

-Concentració de reactius:    + Reactius  + velocitat de reacció

 

-Superfície de contacte entre reactius sòlids:  +Superfície de contacte  + velocitat

 

-Temperatura:   + temperatura  + velocitat de reacció

 

-Presència de catalitzadors: solen augmentar la velocitat de les reaccions però també n'hi ha que la reduixen, són els anomenats inhibidors, com els conservants dels aliments.