Ajudamsele.webnode.es


Lleis de Hess

 

Llei de l’additivitat de les entalpies de reacció

 

Quan un determinat procés es pot fer en diverses etapes, l’entalpia de reacció del procés total ha de ser la suma algebraica de les entalpies dels diversos processos parcials. Veure exercici pàg 6. www.xtec.cat/~fferna52/apunts/cIV-u2.pdf

 

 

Llei de les entalpies de formació

 

L’entalpia estàndard de formació, Hf°, d’un compost és la variació d’entalpia que té lloc en la producció d’un mol d’aquest compost, a 1 atm i 25°C, a partir dels elements que el constitueixen.

 

H° = Sumatori n·Hf° (productes) – Sumatori n·Hf° (reactius)