Ajudamsele.webnode.es


Espontaneïtat (∆G)

 

 ∆G=∆H-T·∆S

 

 Gº= Σ n ·Gº (productes) - Σ n ·Gº (reactius)

 

∆G>0 Procés no espontani

∆G<0 Procés espontani

∆G=0 Procés en equilibri

 

Teq= ∆H/∆S

 

 

∆H

∆S

∆G

- + -
+ - +
+ +

Depèn de

(∆H) i (T·

∆S)

- -

Depèn de

(∆H) i (T·

∆S)