Ajudamsele.webnode.es


Entropia (S)

 

S>0  +Desordre    Reacció de descomposició(n+)      Passa de sòlid a gas

S<0  -Desordre     Reacció de síntesi(n-)                  Passa de gas a sòlid

 

Sº= Σ n ·Sº (productes) - Σ n · Sº (reactius)