Ajudamsele.webnode.es


Calor i temperatura

 

Q = m·Ce· T
Q (canvi d’estat) = m·le

 

ASPECTES MICROSCÒPICS DE LA CALOR I LA TEMPERATURA

 

Repàs de la teoria cinètico-molecular

La matèria està constituïda per unitats elementals: ions, àtoms o molècules. L’acció que aquestes unitats exerceixen les unes sobre les altres determinen el grau de llibertat i, conseqüentment, l’estat físic: sòlid, líquid o gas.


 Estat sòlid
- grans forces de cohesió entre les unitats elementals,
- aquestes tenen un moviment de vibració entorn d’una posició d’equilibri, d’amplitud funció de la temperatura.
 -si s’augmenta la temperatura, arriba un moment (temperatura o punt de fusió) que la vibració és tan gran que supera les forces de cohesió i es trenca l’estructura cristal·lina: es produeix el canvi d’estat, de sòlid a líquid (fusió).


 Estat líquid
- existeixen també forces de cohesió, de magnitud inferior a les dels sòlids, però suficients per mantenir unides les unitats elementals,
- es caracteritza pel moviment de translació.
- en subministrar calor, augmenta la fluïdesa del líquid; en seguir augmentant l’aport energètic, arriba un moment (temperatura o punt de vaporització) que les partícules de la superfície s’alliberen de la massa líquida: es produeix el canvi d’estat, de líquid a vapor (evaporació).


 Estat gasós
- les unitats elementals es mouen amb un màxim d’energia cinètica,
- cal parlar de moviment de difusió de les partícules.

 

Els gasos ideals
Les unitats elementals de les substàncies gasoses són molècules, a excepció dels gasos nobles que són àtoms. Aquestes partícules es mouen lliurement en línia recta fins que xoquen les unes amb les altres o amb les parets del recipient que les conté, cosa que provoca un canvi de direcció.


® consideracions dels gasos ideals:
1 El volum de les molècules o àtoms es considera nul, per tant, negligible,
2 Les molècules es mouen en línia recta,
3 Tota la seva energia és cinètica,
4 Tots els xocs són completament elàstics (l’energia és manté constant),
5 Els xocs amb les parets són els causants de la pressió del gas.