Ajudamsele.webnode.es


Efecte de l'ió comú

 

Amb la presència de l'ió comú la solubilitat de la sal disminueix

 

En dissolució de Na2SO4 10-3M:

 

PbSO<> Pb+2 + SO4-2

                    S      S+10-3

 

Kps= S·(S+10-3)