Ajudamsele.webnode.es


Condicions per a la precipitació

 

[---S---]  >  Kps     precipita

 

[---S---]  < Kps      no precipita

 

[---S---]  = Kps    no precipita SATURACIÓ!