Ajudamsele.webnode.es


Electròlisi de l'aigua

 

Electròlisi de l'aigua

 

El material que utilitzaria al laboratori per efectuar l’electròlisi de l’aigua seria:


- Voltàmetre de Hoffmann o bé vas de precipitats (o cubeta) i tubs d’assaig


- Dos Elèctrodes (de platí o de grafit) i pinces de cocodril i cable per connectar els elèctrodes


- Pila o font d’alimentació


- Aigua destil·lada

 

 

Possibles esquemes del muntatge experimental: