Ajudamsele.webnode.es


Piles i cel·les electrolítiques

 

Càtode--> reducció

Ànode---> oxidació

 

 

Descripció del funcionament d’una pila


Una pila és un generador electroquímic de corrent continu. Està formada bàsicament per dues solucions amb les làmines metàl·liques respectives i el pont salí corresponent. Un pont salí consisteix en un tub en forma d’U que conté una solució saturada d’un electròlit fort (per exemple, clorur de potassi, KCl). Els extrems del pont salí estan obturats amb cotó fluix o llana de vidre per evitar que la solució s’escampi i es mescli. La funció del pont salí és tancar el circuit i restablir, a causa de la mobilitat dels ions, la neutralitat elèctrica d’ambdues solucions.

 

 

Cel·les electrolítiques en sèrie i en paral·lel


Si dues cel·les electrolítiques estan connectades en sèrie a una font de corrent continu, s’ha de tenir en compte que per cada una hi circula la mateixa quantitat d’electricitat, o sigui, la quantitat total d’electricitat que ha passat pel circuit. Si dues cel·les electrolítiques estan connectades en paral·lel a una font de corrent continu, la quantitat total d’electricitat que passa pel circuit es bifurca, de manera que per cada cel·la hi circula una quantitat d’electricitat inversament proporcional a la resistència elèctrica que ofereixen.