Ajudamsele.webnode.es


Hidròlisi de les sals

 

Cal tenir en compte que els elements dels extrems de la taula periòdica no reaccionen, no hidrolitzen.

 

Les dissolucions aquoses poden ser:

 

-Neutres

NaCl + H2O ---> Na+ + Cl-

 

-Àcides

NH4Cl ---> NH4+ + Cl-

NH4+ + H2O <> NH+ H3O+

 

Bàsiques:

KCN ---> K+ + CN-

CN- + H2O <> HCN + OH-