Ajudamsele.webnode.es


Endarreriment agrari i conflictivitat pagesa

 

Crisi agrària

Espanya es va veure afectada per la crisi cerealista més fortament que altres països del seu entorn. La causa va ser l'arribada a Europa de productes procedents de països amb una agricultura extensiva més competitiva, que oferien uns preus més baixos que els dels productes espanyols. Això va comportar una caiguda dels beneficis i els salaris dels jornalers, i va provocar un període d'agitacions pageses.

 

La crisi cerealista va anar acompanyada d'una crisi de la viticultura que va ser molt intensa a Catalunya arran de la plaga de la fil·loxera. Per resoldre aquesta crisi es van replantar totes les vinyes amb un nou cep americà portat de Califòrnia que era immune a la malura. La mort de les vinyes va comportar un conflicte entre rabassaires i propietaris.

Evolució agrícola

La crisi agrària es va superar gràcies a l'establiment de noves barreres aranzelàries i al creixement de la producció, fortament estimulada per l'augment de la demanda urbana. Un dels motors de la millora agrícola fou la introducció de nous conreus i l'especialització de conreus. La producció de cerals es va consolidar com la principal del camp espanyol, i la vinya, les oliveres i els cítrics foren els conreus més productius.

 

El sector ceralístic tenia uns rendiments escassos. L'augment de població va obligar a la gent a comprar productes a preus molt alts, així la renda disponible per demanar productes manufacturats va ser menor, obstaculitzant el creixement industrial.

 

En l'agricultura catalana la productivitat va augmentar més que a la resta d'Espanya; va augmentar l'arròs del delta de l'Ebre i sobretot va augmentar molt la producció en el sector ramader.

Els problemes del camp espanyol

El problema més important va ser les zones latifundistes d'Extremadura i Andalusia, ja que moltes parcel·les no podien ser treballades degut a l'absentisme dels propietaris. L'existència de minifundis a Galícia va impedir generar beneficis i modernitzar les explotacions.

 

Per mirar de solucionar aquesta situació es va fomenta l'augment del regadiu. Però el principal problema era la gran quantitat de pagesos sense terra. No es va dur a terme una reforma agrària degut a la pressió dels grans propietaris.