Ajudamsele.webnode.es


La Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)

L'any 1911 la Diputació de Barcelona, presidida per Prat de la Riba, va promulgar la iniciativa de mancomunar les 4 diputacions catalanes(a Cat esperit descentralitzador), Canalejas es va comprometre a tirar endavant el projecte de la Mancomunitat, que fou aprovat a les corts l'any 1912, tot i l'assassinat de Canalejas, el projecte de la Mancomunitat s'aprovà per mitjà d'un decret.

 

El poble estava a favor de la Mancomunitat, la qual es va constituir l'any 1916, Prat de la Riba fou elegit president. Al final la Mancomunitat només va ser una delegació de les funcions que ja tenien les diputacions i només va disposar del pressupost que aquestes ja tenien. La Lliga va tenir sempre un paper important en la Mancomunitat.

 

L'obra de govern de la Mancomunitat

La realització d'aquest programa va haver de superar dificultats com la falta de pressupost, ja que tan sols disposaven del finançament de les diputacions, i la curta vida que va tenir, a falta de poder polític.

 

Les principals obres de la Mancomunitat foren:... La conclusió a la que s'arriba és que la Mancomunitat possibilità una Catalunya més moderna i Europea.