Ajudamsele.webnode.es


Una nova cultura catalanista

 

En la recuperaciió de la llengua i de la cultura catalanes, hi va tenir un paper molt important la Renaixença, un moviment cultural i literari que aspirava a recuperar l'ús de la llengua i l'identitat catalana.

 

Malgrat el retrocés dels anys anteriors, el català continuava viu com a llengua de comunicació oral entre la població. A més de la llengua, la societat catalana mantenia els seus costums i les seves tradicions. El poble català tenien consciència del seu particularisme(tenir consciència de pertanyer a un col·lectiu amb una personalitat ben definida) dins del nou Estat liberal.

La Renaixença va sorgir l'any 1830 per tal de reivindicar l'ús públic i literari del català; el principal impuls que donà origen a la Renaixença fou el redescobriment de la idea de pàtria i l'assimilació d'aquesta amb la llengua catalana. Cal mencionar que els Jocs Florals va estimular als poetes a escriure en català i van esdevenir una plataforma de difusió del català.

 

Pel que fa a la literatura en aquesta etapa, hi va haver uns quants escriptors, d'idees polítiques liberals, que propugnaven l'ús del català que es parla. Per exemple Josep Anselm Clavé.