Ajudamsele.webnode.es


El catalanisme polític

 

Va ser a la dècada del 1890 que van emergir amb força les tendències del catalanisme conservador, malgrat que abans ja havien tingut manifestacion importants.

 Formació de l'Unió Catalanista

L'any 1891 es va constituir la Unió Catalanista amb l'objectiu que fos una federació de tots els grups i portés a terme la realització d'un programa comú per a tots els grups catalanistes. Estava format per propietaris mitjans, comerciants, liberals i intel·lectuals. Tenien com a objectiu l'obtenció d'un ampli autogovern per a Catalunya.

 Bases de Manresa

Un dels primers actes de la Unió va ser la celebració a Manresa (1892) d'una assamblea de delegats amb l'objectiu d'aprovar les Bases de Manresa, el qual recollia els principis del catalanisme polític, no hi havia una finalitat política sinó d'autonomia; era com un estatut d'autnomia per a Catalunya, s'hi atorgaven competències absolutes al poder català i s'hi proclamava l'oficialitat de la llengua catalana i des d'encà es volia que els càrrecs públics només podrien ser exercits per catalans. Cal mencionar que en aquest document Catalunya es mencionada com una nació.