Ajudamsele.webnode.es


El Bienni conservador

 

Les reformes es van paralitzar

El conflcite rabassaire a catalunya

El govern de la generalitat continuava en mans de la repub. d'esquerres. El parlament de cat va aprobar la Llei de contractes de conreu que garantia als pagesos rab. l'accés a la propietat de la terra que treballaven mitjançant el pagament d'uns preus taxas. Els propietaris van queixar-se al tribunal de garanties constitucionals i va quedar anulada

 

La revolució de l'octubre del 34

La CEDA va entrar al govern.

A astúries els minaires van protagonitzar una revolta social; van substituir els ajuntaments per comitès revolucionaris. La repressió va ser molt forta.

A Catalunya Lluís Companys va proclamar la república Catalana dintre de la Republica federal Espanyola i a l'hora una aliança de partits i sindicats d'esquerra organitzava una vaga general, que degut al no suport de la CNT no va tenir èxit. Hi va haver 3500 detinguts.

 

La crisi del segon bienni

Hi va haver moltes conseqüències per la revolució de l'octubre la CEDA va presentar un projecte per abolir el divorci. A catalunya es va suspendre l'es. d'autonomia i la llei de contractes de conreu definitivament. Va esclatar una forta crisi de govern, degut en part al cas de l'estraperlo.