Ajudamsele.webnode.es


Memòria, assaig, periodisme

 

Altres gèneres en prosa

Basen la seva essència en l'exposició de veritats científiques i en la pretensió d'ensenyar, mostrar o simplement informar.

S'agrupen en 3 gèneres menors o subgèneres en els quals no hi ha gairebé o gens ficció:

Gènere didàctic: es dedica a l'exposició d'idees, té la finalitat d'exposar veritats científiques. La forma més destacada és l'assaig, situa la condició humana com a centre de reflexió, consisteix en un discurs expositiu llibre, d'esperit crític que té especial cura en el llenguatge. Altres formes: ressenya crítica i gènere epistolar

Gènere històric: es fan valoracions personals i subjectives, ex: cròniques, llibre de memòries(abasta tota una vida), caràcter autobiogràfic, el testimoni personal es pot presentar en forma de dictari), biografia, llibre de viatges(especial atenció a l'espai)

Gènere periodístic: es manifesta a través de la premsa, finalitat d'informar, ampli ventall de temes, reportatge, crònica, entrevista,... Periodisme audiovisual: l'article és substituït pel guió, TV i ràdio.

 

 Periodisme

La primera gran època del periodisme català és la Renaixença, que crea uns diaris i revistes redactats per escriptors i intel·lectuals. Es multipliquen els diaris i revistes i bona part dels escriptors exerceixen de periodistes.

El triomf franquista i la repressió de la cultura catalana durant la postguerra eliminà el periodisme català. Andreu Buenafuente ;)