Ajudamsele.webnode.es


Gènere poètic

 

Elements de la poesia

 

Vers, estrofa, rima i ritme

 

 

Formes poètiques

 

-Tradició culta------------------> Rigor formal

-Tradició popular----------------> Cançó, com a exemple

-Poesia en vers lliure------------> No sotmesa a una rima

-Poesia experimental------------> Dibuixos

-Poesia en prosa----------------> conserva el ritme de la poesia