Ajudamsele.webnode.es


de què/ de les quals/...

Vull preparar-li un plat que li agradi----> no fiquem el qual perquè no hi ha comes Subjecte

 

Són qüestions de què/de les quals em de parlar-----> Nosaltres em de parlar de les qüestions CRV

 

Aquesta és la botiga on/en què/en la qual em vaig comprar banyadors---->CCL

 

L'ordinador amb què/amb el qual he treballat tota la tarda és ruc---->CC d'instrument

 

En aquell barri hi ha algunes cases de les quals molts pocs pisos són nets----->CN

 

Pensava en aquell afer tan desagradable del qual/de què no m'oblidaré mai

 

Va llogar un pis molt vell, les rajoles del qual es movien

 

L'indret del qual parles no existeix

 

Té una casa que mira a ponent

 

He conegut un home de qui/del qual tothom parla malament

 

 

Vull preparar-li un plat  li agradi----> no fiquem el qual perquè no hi ha comes Subjecte

 

Són qüestions  em de parlar-----> Nosaltres em de parlar de les qüestions CRV

 

Aquesta és la botiga  em vaig comprar banyadors---->CCL

 

L'ordinador he treballat tota la tarda és ruc---->CC d'instrument

 

En aquell barri hi ha algunes cases  molts pocs pisos són nets----->CN

 

Pensava en aquell afer tan desagradable  no m'oblidaré mai

 

Va llogar un pis molt vell, les rajoles es movien

 

L'indret parles no existeix