Ajudamsele.webnode.es


Complements i substitució pronominal

CD       el,la,els,les / indef: en / això: ho     Han prohibit aquest producte/L'han prohibit

 

CI        li / els           Han demanat permís a l'alcaldessa/li han demanat permís

 

CRV                 en(de) / a en amb per (altres preps)        ja s'ha adonat de l'error/ja se'n ha adonat. Es va convertir en la millor oradora/s'hi va convertir

 

CC                   Hi                Escriu malament/hi escriu

 

ATRIBUT           Ho             L'Empar és d'Alacant/l'Empar ho és

 

CPRED             Hi                La carn es veu passada/ la casrn s'hi veu

 

 

A més a més

 

C. benefactiu             Ho fa per la mare de l'Enric

 

C. Agent                   Ha estat fet per ell

 

C. de l'adjectiu         No estava gens contenta del que havia fet

 

Caiguda de preposició

 

de/d' sense funció

 

Vocatiu                 Nois, a còrrer

 

Aposició               Lisboa, capital de Portugal, és molt gran