Ajudamsele.webnode.es


Característiques de la novel·la

 

Elements narratius

La història de la novel·la és un camí progressiu cap al realisme. La novel·la és l'obra literària que explica una història versemblant(qualitat d'un fet o enunciat de resultat creïble i coherent en el seu marc).

Segons la tipologia les novel·les poden ser:

D'acció: Amb una intriga concentrada

De personatge: un sol personatge central

D'espai: el més important és la descripció de l'entorn

 

El temps d'una novel·la i l'espai serveixen per emmarcar la ficció narrativa. L'autor pot situar la trama en una època present passada o futura.

 

El tractament temporal pot variar:

De temps lineal: Plantejament - Nus - Desenllaç

Temps desajustat: El nom ho diu tot

Temps retrospectiu: retorn al passat (flash-back)

 

Els personatges poden tenir:

Caracterització directa: te'l descriuen

Caracterització indirecta: el lector se'n fa una idea

 

Poden ser:

Rodons: evolucionen

Plans: no evolucionen

 

Tipus de personatges sense trets humans:

Personatge col·lectiu

Personatge-natura

Personatge-objecte

 

El narrador pot estar en:

Primera persona: Protagonista o testimoni(hi participa però té un paper poc important)

Tercera persona: Narrador objectiu(diu el que veu), omniscient (ho sap tot, diu el que senten)

Narrador múltiple: història explicada per diversos personatges

 

Les tècniques narratives

Són la descripció, el diàleg i la narració. La combinació d'aquesta dòna tres estils:

Estil directe: els personatges es parlen directament

Estil indirecte: la història l'explica el narrador sense la veu dels personatges

Estil indirecte lliure: quan el narrador reprodueix la veu i el pensament dels personatges

 

També trobem el monòloleg (una altra tècnica) quan el protagonista explica en primera persona els seus pensaments i les seves vivències. Quan  el monòleg és molt profund i intenta reproduir el fluir de la consciència es tracta d'un monòleg interior

 

Metonímia: tècnica que consisteix a explicar el tot amb la part, com quan s'explica una societat amb la vida d'una família.

 

anticipació/premonició